Вкрстена контаминација во тетовирање: Како да се избегне тоа?


Во последниве години тетовирањето експлодираше на многу начини, вклучувајќи но не ограничувајќи се на прифатливоста за пошироката јавност, нивото на таленти на уметниците и нивниот визуелен речник. Во суштина на оваа брза експанзија на индустријата за тетовирање, темата за вкрстена контаминација (Cross-Contamination) мора да се сфати многу сериозно. Во повеќето држави од тату артистите се бара да се оди на часови за крвни патогени пред да добиете лиценца за тату артист. Ова е затоа што при тетовирање редовно се соочувате со крв, плазма и телесни течности.

“Во Македонија 85% од луѓето што се занимаваат со тетовирање ниту поминале обука за вкрстена контаминација ниту па поседуваат лиценца за истата”.

Всушност, секоја тетоважа што се прави вклучува биомедицински материјал кој се користи во тетовирањето. Тоа е само дел од работата. Биомедицинскиот материјал не треба да се сфати погрешно мора да се земе во предвид доста сериозно.Секоја вкрстена контаминација мо/е да биде опасна за артистот и за клиентот. И покрај тоа што иглата не го допира тату артистот по нивната кожа тој се соочува со истата опасност како муштеријата. Уметникот е изложен на потенцијални извори на загадување преку користени игли за тетовирање или валкана опрема. Тату артистите мора да бидат претпазливи за да избегнат лузни, кои се вообичаен извор за пренос на заболувања од крв. Тие мора да ги стерилизираат своите работни површини за да се заштитат себеси и своите клиенти.

Што е вкрстена контаминација?

По дефиниција, вкрстената контаминација претставува процес преку кога бактериите или другите микроорганизми ненамерно се пренесуваат од една супстанција или предмет на друга, со штетни ефекти по здравјето на човекот. Така, на пример, допирањето на вашиот телефон со вашите ракавици може да остави биомедицински материјал од клиентот на телефонот и за возврат да ги пренесе бактериите на телефонот до некој друг клиент. Пренесување на биомедицински материјал од еден клиент на друг е можно ако опремата за тетоважа не е правилно исчистена. Со други зборови, преминал материјал од една личност до друга личност или предмет.

Вкрстена контаминација во тетоважа: Како да се избегне тоа?
Постојат начини да се спречи појава на овој проблем во вашето студио. Некои од мерки на претпазливост вклучуваат:

· Кога е потребно, ракавиците треба да се менуваат.

Ракавиците мора да се отстранат и фрлат веднаш секој пат кога тату артистот или пирсерот ќе ја напуштат својата работна површина.

Ако се скинат ракавиците мора да се сменат.

Не може да се употребуваат ракавици за еднократно употребување два пати.

· Рацете мора да се мијат често.

Миењето на раце помага при елиминација на повеќето организми кои предизвикуваат болест кај луѓето.

Додека носите ракавици, се зголемува топлината и влажноста и како резултат на тоа се создаваат соодветни услови кои овозможуваат на бактериите да се репродуцираат. За да се намали ширењето на вируси и бактерии, тату артистите и пирсерите треба да ги мијат рацете пред и откако ќе носат ракавици.

Мора да знаете дека ракавиците не се замена за миење раце!

· Површините треба редовно да се дезинфицираат.

Тату артистите треба да ги дезинфицираат површините, како што се столот на клиентот и шалтерот, помеѓу секое тетовирање.
Агенцијата за заштита на животната средина (Environmental Protection Agency) има список на регистрирани средства за дезинфекција Екстерн што е направено за да се убијат одредени бактерии и вируси. Туберкулоцидни средства за дезинфекција регистрирани со EPA се најдобри за чистење на површини загадени со крв.

Бактерии што предизвикува туберкулоза се смета за едни од најтешките за убивање. Секое средство за дезинфекција што тврди дека може да ја убие бактеријата што предизвикува туберкулоза, исто така може да убие вируси ХИВ, хепатитис Б и хепатитис Ц.

Многу средства за дезинфекција треба да останат на површина одредено време со цел целосно да ја дезинфицираат површината пред да се избришат. Инструкциите вклучени со средства за дезинфекција треба да ја забележат количината на време потребно за правилно дезинфекција на област.

· Алатките и опремата кои се користат повеќе пати треба да се исчистат пред стерилизација.

Првиот чекор во отстранување на вируси и бактерии од опрема е чистење. Алатките и опремата за еднократно користење треба прво да се мијат пред стерилизација. Ако алатите се чистат со рака, пирсерите и тату артистите треба да користат четка или слична алатка во кое било можно време.

Ултразвучните средства за чистење работат добро за да исчистат алати на тешко достапни места и да се намали потребното време да се чисти загадената опрема.

· Користете материјали за еднократна употреба, кога е можно.

Материјалите за еднократна употреба, како што се капачиња за пигмент, жилет, ПВЦ чаши и стерилните игли, треба да се користат еднаш и да се фрлат. Доколку повторно не се користат материјалите за еднократна употреба, се избегнува можноста да бидете изложени на крв при чистење на истите.

· Машините за стерилизација треба редовно да се тестираат и сервисираат .

“Autoclave” машини користат пареа, притисок и температура за да ги убијат бактериите, габите и вирусите. Читање на мерачите и промената на боја на индикаторните ленти не се сигурни начини за да се провери дали машината правилно стерилизира.

Ако машината не е соодветно сочувана, може да не ги достигне потребните услови за добро стерилизирање.

Рутинските тестови за спори можат да потврдат дали “Autoclave” правилно се стерилизира. Работодавците треба да стапат во контакт со нивниот локален здравствен оддел за да откријат колку често треба да се прават тестови за спор.

Работодавачот исто така треба редовно да го проверува “Autoclav” и да го носи да се сервисира (минимум на 6 месеци).

Ова е само почеток на препораките кои ние како здружение на професионални тату артисти и пирсери во Македонија ви ги предочуваме.

Автор Леонид Механджијски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *