Правила и регулации за Тетовирање

 

 • Било која крема што се користи пред почетокот на тетовирањето(вазелинот е најчист и најпрепорачлив) не смее да се нанесува на кожа со рака/ракавица,мора да се нанесе со шпатула,немојте шпатулата да ја ставате директно на кожата од канчето ако е потребна нова шпатула искористете нова.Исто и шпатулата мора да е во пластична обвивка и да се отвори пред
 • Боите исто треба да се замотани во пластика и да се пресипува во капаче за една употреба,по пресипувањето на бојата да се сменат ракавиците и да се продолжи со припремата со нови ракавици.Исто да се отстранат ракавиците и при други деЈСтвија кои се случуваат во текот на тетовирањето и да се наместат нови како пред и после отпакувањето на стерилните алатки.
 • Во работната соба мора да има инхалатор,вентилатор или клима уред.Сите сертификати доколку има во работната соба мора да се во пластична фолија и без рамки,додека оние во приемно може да се урамени но пак прво во пластична фолија поради прашина.Работната соба мора да има доволен простор за работа и не е дозволено да има други луѓе во просторијата освен артистот и клиентот како и пушење и пиење алкохол.Доколку артистот има помагач или ученик може да присуствува при изработка на тетоважата.
 • Главата на машинката и штекот од кабелот сосе кабелот мора да се покриени со пластична кеса,како и боцата за прскање.Сиот алат,како и машинката треба да се очистат(избришат)со антибактериски средства пред употрба на секој нов клиент па потоа да се завитка во пластика што е потребно.Таттоо Артистот мора да се заштити самиот себеси во секој момент за да не биде изложен на било која зараза.Се препорачуваат латекс ракавици,пластични ракави,пластична престилка и по потреба да се заштитат очите и устата додека се врши самото тетовирање.Со самото тоа се презентира на клиентот професионалност на работата и успех во работата.Најповеке да се обрати внимание на ракавиците бидејки по одредено време (15-20мин.) талкот/правот губи од дејството и се препорачува доколку се дојде во допир со било што друго освен алатот да се сменат.
 • За сите малолетни лица е потребна евиденција на Е.М.БР. од Родител и
 • Иглите за тетовирање најубаво е да се користат за една употреба по тетовирање да се фрлат така самите ке знаете дека квалитетот е неминовен,но може и да се користи иглата повеке пати но претходно треба да се исчисти во ултразвучна и да се истерилизира и пак запакува.Пред ставање на иглата во стерилизаторот треба да се види дали е убаво исчистена и дали е сува откако иглата ке се исуши тогаш е спремна да оди на стерилизирање.Иглите кога се фрлаат прво се разделуваат од самата шипка и се фрлаат во посебна кантичка со обележје “Клиничка канта”.Во истата канта се фрлаат и останатите материјали кои не се за повторна употреба – треба совесно да се распознаваат материјалите за една и за повекекратна употреба така се заштитувате и самите себеси.
 • Кожата мора да се измие со сапун и вода пред да се работи на самата. Кожата мора да биде уредно избричена со нов жилет.кои се фрла после самата употреба,потоа работната површина се чисти со апкохол,за да може после да се намачка со специјалнот медицински сапун за копирање.Не се препорачуваат други средства за пресликување можат да пренесат инфекција.
 • Медицинските маркери/фломастери мора да се користат исклучиво исчистени претходно со алкохол пред секој нов клиент.Ако се употребуваат на полови органи мора да се за една употреба(да се фрли).
 • Мора да се води евиденција на секој нов клиент и да се потполнува согласен формулар при доаѓање на секој нов клиент.Сите посети мора да се евидентирани.Тетовирањето не е препорачано за малолетни лица под 17 год. поради самиот раст на кожата и нестабилниот имунитет на самиот малолетник.
 • Несмеат да се користат било какви анестетици без соодветен тренинг или школоДаттоо Артистите не се Анестезиолози и со ваква постапка го кршат законот.Затоа за секое Таттоо студио е пожелно да има по една личност Koja има положено државен испит по прва помош.
 • Опремата за работа и иглите мора да бидат стерилизирани пред секоја работа.Стриктно се забранува повторно користење на истата игла додека останатиот препорачан алат може да се искористи по повторно стерилизирање.СтерилизациЈата трае се до доаѓање на алатот во допир со кожата и др. материјал при доаѓање на нов клиент мора да се истерилизира повторно.Доколку стерилизаторот пакува при стерилизирање најубаво е да се има повеке алати за користење при што би се отпакувале на секоја нова употреба.
 • Е.М.БР. од Малолетникот – податокот да се чува и да има дискрециони Права.Млолетниците под 16 год. да не се тетовираат кожата им е сеуште млада за примање на боја и може да се деформира.
 • кое при допир на крв може самиот артист да се зарази доколку клиентот има билокаков пренослив вирус.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *